EĞİTİM  |  Seminerler (um:ag Akademi - Ankara)  |  Siyasal Düşünceler Tarihi
Siyasal Düşünceler Tarihi
 
Toplam Ders Süresi: 24 Saat (Çarşamba 18.30 - 20.30/21.30)
Eğitmen: Mehmet Okyayuz
Başlangıç Tarihi: 1 Kasım 2017

Bu seminerde modern felsefi sistemlere, teorilere ve ideolojilere kaynak oluşturup günümüz toplumların siyasi, ekonomik ve kültürel temellerini şekillendiren düşünürler ele alınacaktır. Seminer, bu bağlamda - farklı siyasi düşünce biçimlerine ve premodernite/modernite sorunsalının çerçevesi çizildikten sonra – Plato’nun idealist yaklaşımıyla ve onun karşısında duran Aristo’nun doğalcı (natüralist) siyasi felsefesinin sunumuyla başlayacaktır. Zira her iki düşünürün eserleri; Fransız Devrimi’ne değin Ortaçağ, Rönesans-Hümanizma, Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma dönemlerinin siyasi düşünce sistematiğinin “yapı taşları”nı oluşturmaktadırlar. Seminer, sözü geçen dönemler bağlamında ağırlıklı olarak düşünürler ve onların katkıları temelinde ilerleyecektir. Bu çerçevede, Cicero, Aziz Augustin, Dante, Marsiglio, Bodin, Luther, Hobbes, Locke, Voltaire, Montesquieu ve Rousseau gibi düşünürlerin ele alınması planlanmaktadır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 
Vakfın, başvurumu kabul etmeme hakkı olduğunu kabul ederim.
 
Seminer süresi boyunca, vakfın ve seminerlerin genel düzenini bozucu, vakıf çalışanlarını, seminer eğiticilerini ve diğer seminer katılımcılarını rahatsız edici söz ve davranışlar sergilemem halinde, seminer kaydımın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini / iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.
 
Vakıf, gerektiğinde seminer programında  değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 
Başvuru formları değerlendirildikten sonra başvurusu kabul edilenlere geri bildirim yapılacaktır.
 
Seminer Adı Normal Kamu-Emekli Öğrenci ve Anlaşmalı Meslek Odası Üyelerine

Siyasal Düşünceler Tarihi

(24 Saat)

550,00 ₺

510,00 ₺

430,00 ₺

*Garanti Bankası – Bonus - Yapı Kredi Word – İş Bankası Maximum kartlarına 3 taksit yapılmaktadır.

*Ödenmiş olan seminer ücreti geri iade edilmez.

BAŞVURU FORMU

 

  • http://umag.org.tr/no466.asp