EĞİTİM  |  Seminerler (um:ag Akademi - Ankara)  |  Roman İnceleme
Başlangıç Tarihi:  16 Ocak 2018 
Toplam Ders Süresi: 18 Saat
Seminer Günü: Salı (18.30 - 20.30 saatleri arasında)
 
 
 
Roman inceleme derslerinde:
 
Her dönemde bir tema ya da konu bütünlüğüne göre yazarlar belirlenir ve onların bu bütüne uyacak kitabı seçilir.
 
Genellikle her hafta bir kitap üzerinde durulur.
 
Gerek Mehmet Eroğlu gerek diğer katılımcılar, belirlenen kitabın yazıldığı dönemi, dünya ve yazarın bulunduğu ülke bağlamında; sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve edebi olayları da ele alarak irdeler. Bu genel bakışın ardından söz konusu yazarın hayatı masaya yatırılır ve sanatını etkileyen olay ya da konular, tüm eserleriyle ele alınır.
Daha sonra söz konusu kitap hakkında konuşulur. Kitaba ilişkin genel değerlendirmelerin yanı sıra kitabın, yazar ve dönemine hatta günümüz edebi hayatına etkileri üzerinde durulur. Genel tanıtımın ardından kitaptaki edebi dil, üslup, tema ya da önermelere ilişkin isteyen herkes fikrini söyler. Dileyenler, kitabın beğendiği ya da hoşlanmadığı yönlerini belirtip, altını çizerek önemsediği yerleri paylaşır.
 
Derslerde, her katılımcının kitabı okuyup, yukarda sıralanan araştırmaları yapması istenen şeydir ancak, tüm bunlara zaman bulamayan katılımcılar, yeterince bilgisi olmadığından derse aktif olarak katılamasa bile sadece dinleyerek de çok şey öğrenebilir.  
 
Seminer Eğitmeni: Mehmet EROĞLU
 
 
 
Ocak 2018 Döneminde İncelenecek Eser Listesi
 
 

Yazar

Kitap

Yayınevi

Çevirmen

Sayfa

 

Stanislaw  Lem

Solaris

İletişim

Mehmet Aközer

236

 

Orhan Pamuk

Kara Kitap

 

 

 

476

Romain Gary

Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı

Agora

Alev Er

416

 

Eric Maria Remarq

Dönüş Yolu

Everest

Burhan Arpat

296

 

Racine

Corneille

Phaidra

Le Cld

MEB

Mitos

------

Gülay Oktay Ural

 

Jonathan Swift

Guliverin Seyahatleri

İşbankası

İrfan Şahinbaş

344

 

Tennessee Williams

 

Arzu Tramvayı

İmge

Esin Damcı

Nilüfer Karakumlukçu

296

 

 

John Steinbeck

Cennetin Doğusu

Sel

Roza Hakmen

656

 

D.H. Lawrence

Oğullar Ve Sevgililer

Can

İmge

Tülin Nutku

Nihal Yeğinobalı

491

591

 

       
 
 
BAŞVURU KOŞULLARI
 
Vakfın, başvurumu kabul etmeme hakkı olduğunu kabul ederim.
 
Seminer süresi boyunca, vakfın ve seminerlerin genel düzenini bozucu, vakıf çalışanlarını, seminer eğiticilerini ve diğer seminer katılımcılarını rahatsız edici söz ve davranışlar sergilemem halinde, seminer kaydımın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini / iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.
 
Vakıf, gerektiğinde seminer programında  değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 
Başvuru formları değerlendirildikten sonra başvurusu kabul edilenlere geri bildirim yapılacaktır.
 
Seminer Adı Normal Kamu-Emekli Öğrenci ve Anlaşmalı Meslek Odası Üyelerine

Roman İnceleme

(18 Saat)

500,00 ₺

500,00 ₺

500,00 ₺

*Garanti Bankası – Bonus - Yapı Kredi Word – İş Bankası Maximum kartlarına 3 taksit yapılmaktadır.

*Ödenmiş olan seminer ücreti geri iade edilmez.

 

 

  • http://umag.org.tr/no466.asp