EĞİTİM   |   Ankara Seminerleri   |   Sanat Felsefesi
Sanat Felsefesi

Toplam Ders Saati: 20 saat

Başlangıç Tarihi: 13 Ocak 2020

(Pazartesi günleri, 18.30 - 20.30 saatleri arasında)

Eğitmen: Abidin Celal BİNZET

 

Sanatın toplumsal boyutu. Başlangıcından itibaren ortaya çıkan belli başlı akımlar.

 

Sanat hareketleri. Aynı süreçte öne çıkan sanatçılar.

 

Sanat hareketlerinin düşünsel temelleri.

 

Ekonomik ve politik etmenler sistemi içinde görülen değişim ve dönüşümler.

 

Plastik sanat akımlarının diğer alanlarla ilişkileri.

 

Ortaya çıkan eşleşmeler, benzerlik ve zıtlıklar. Bilim ve teknolojide ulaşılan aşamaların sanatla bağlantıları. Felsefede sanat kuramlarına ilişkin değiniler. Genel gelişim süreci içinde değerlendirme ölçütleri.

 

Sanatçının yaratma eylemini etkileyen dış dünya gerçeklikleri. Aynı etki çerçevesi içinde sanatçının bireysel duyuş ve düşünüş payının sorgulanması. Sanatın var oluşu bağlamında toplumla ilişkileri. Politik ve dinsel kaygıların yaratma eylemindeki rolü.

 

Yerellik ve evrensellik tartışması.

 

Bir kültür olgusu olarak sanatın bireyler üzerindeki etkileri.

 

Yapıtta biçim ile içerik ilişkisinin sorgulanması. Günümüzde sanatın ulaştığı nokta ve sorunlar. Sanatın toplumla buluşma sorunu. Yapıtların korunup sunulması.

 

Müzecilik, koleksiyonculuk anlayışları.

 

 

Ekim - Aralık 2019 Dönemi Seminer Ücret Bilgisi
Seminer Adı  Toplam Saati  Normal  Kamu - Emekli İndirimli  Anlaşmalı Meslek Odası %20 İndirimli (20 saat üstü seminerler için)  Öğrenci 
Sanat Felsefesi  20 saat 660,00 TL 660,00 TL 660,00 TL 550,00 TL
Kredi Kartına 3 taksit imkanı. 
Garanti Bankası - Bonus, Yapı Kredi - World, İş Bankası - Maximum kartlarına taksit yapılmaktadır. 
Anlaşmalı Meslek Odaları: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara Barosu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Ödenmiş olan seminer ücreti iade edilmez. 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Vakfın, başvurumu kabul etmeme hakkı olduğunu kabul ederim.

 

Seminer süresi boyunca, vakfın ve seminerlerin genel düzenini bozucu, vakıf çalışanlarını, seminer eğiticilerini ve diğer seminer katılımcılarını rahatsız edici söz ve davranışlar sergilemem halinde, seminer kaydımın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini / iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.

 

Vakıf, gerektiğinde seminer programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

Başvuru formları değerlendirildikten sonra ve grup yeter sayısına ulaşıldığında, başvurusu kabul edilenlere geri bildirim yapılacaktır.