EĞİTİM   |   Ankara Seminerleri   |   Resim Atölyesi
Resim Atölyesi

Eğitmen: Gülnaz TEZCAN

Başlangıç Tarihi: Başvuru Formunu doldurmanız halinde grup yeter sayısına ulaşıldığında, atölye başlangıç tarihi tarafınıza bildirilecektir.

Çarşamba günleri 18.30 - 20.30 saatleri arasında yapılacaktır.

 

Hobi Amaçlı Resim Atölyesi

Güzel Sanatlar Liselerine ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık:

 

Öğrencilerin Güzel Sanatlar Fakültelerine, Resim Öğretmenliği Bölümlerine ve Güzel Sanatlar Liselerine hazırlanma aşamalarında canlı modelden desen dersi, obje bilgisi, anatomi, perspektif ve ışık-gölge konularında bilgilendirip amaçlanan hedeflere profesyonel olarak hazırlanmalarında yardımcı olmak, düşünebilmeyi, kurguyu, tasarım gücünü ve farklı bakış açısını kazandırarak ilerlemek istedikleri yolda danışmanlık hizmeti vererek başarıyı elde etmelerine katkıda bulunmaktır.

 

Asıl amaç İmgesel çizim yeteneğini geliştirmek ve fakülte adaylarını profesyonel bir bakış açısıyla ve sınavda gelebilecek her türlü objeyi, modeli ve hayali tasarımı gördüğünü ve düşündüğünü zorlanmadan çizebilmesini sağlamaktır. Öğrenciye figür ve mekân ağırlıklı kompozisyon tasarlamak, kısa sürede tasarlanan kompozisyonu çizebilir hale getirmek tasarım derslerinin temel amacıdır. Derslerimiz sırasında Sanat Tarihi sohbetlerimizle ayrıca Sanat Akımları hakkında bir ön bilgilendirme yapılmaktadır.

 

Ayrıca hobi amaçlı resim çalışmalarımıza da başlamış bulunmaktayız.

 

İsteyen herkesin katılımına açık olan hobi amaçlı çalışmalarımızda; amaç katılımcının seviyesine göre oluşturulan temel eğitimle, kompozisyon, renk bilgisi ve temel desen eğitimi verip; yağlı boya, sulu boya, pastel boya, guaş boya gibi diğer teknikleri göstermektir.

 

Bütün sanatseverleri aramıza bekliyoruz.

Ekim 2018 Dönemi Seminer Ücret Bilgisi
Seminer Adı  Toplam Saati  Normal  Kamu - Emekli İndirimi  Öğrenci veya Anlaşmalı Meslek Odası Üyelerine 
Resim Atölyesi  8 saat 250,00 TL 250,00 TL 250,00 TL
Anlaşmalı Meslek Odaları: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara Barosu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Ödenmiş olan seminer ücreti iade edilmez. 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Vakfın, başvurumu kabul etmeme hakkı olduğunu kabul ederim.

 

Seminer süresi boyunca, vakfın ve seminerlerin genel düzenini bozucu, vakıf çalışanlarını, seminer eğiticilerini ve diğer seminer katılımcılarını rahatsız edici söz ve davranışlar sergilemem halinde, seminer kaydımın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini / iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.

 

Vakıf, gerektiğinde seminer programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

Başvuru formları değerlendirildikten sonra ve grup yeter sayısına ulaşıldığında, başvurusu kabul edilenlere geri bildirim yapılacaktır.