EĞİTİM   |   Ankara Seminerleri   |   Sinema Karakterlerinin Psikanalitik Çözümlemesi
Sinema Karakterlerinin Psikanalitik Çözümlemesi

Toplam Ders Saati: 20 Saat

Başlangıç Tarihi: 29 Ocak 2020

(Çarşamba günleri, 18.30 - 20.30 saatleri arasında)

Eğitmen: Mutluhan İZMİR

 

Lacan psikanalitik kurama en belirgin katkısını,  ayna evresi kavramını öne çıkartarak yapar. Lacan egoyu bağımsız ve iç dünyamızda hazır halde bulunan bir yapı olmaktan çıkartıp dışımızdaki dünyanın resminden, yani imagodan bize yansıyan, bize yabancı ve dış dünyanın gerçekliğine bağımlı bir yapı durumuna getirerek dinamik bir benlik algısına vurgu yapmaya başlar. Kimlik özsel değil yabancı ve dışsal bir yapıya sahiptir. Lacan imago kavramını kullanarak cogito’dan kaynaklanan tüm felsefi çıkarımlara karşı duruşunu vurgulamanın yanında psikanalizin ego psikolojisiyle ne kadar zıt bir konumda yer alması gerektiğini de vurgulamaktadır.

Ego, içine girdiği kabın biçimini alan bir su gibi, içine girdiği mekanın biçimini alacaktır. Özneyi dilden çok önce kaparak ötekilere benzer davranış kalıpları edinmesine neden olan, ötekilerinkine benzer bir ego kurması dışında onaylanacak bir kimliğinin olamayacağı mesajını veren tek etken mekanın, yani imagonun koşullarıdır.

Kimlik ya mekanın resminin içindeki bir imaj olarak ya da toplumsal değerleri içeren daha kavramsal bir yüceltme eylemi olarak oluşacaktır. Kimlik için bunların dışında özsel bir yapılanma olanağı yoktur. Toplumun bireye değer aşılamaması ve yüceltmenin değersizleştirilmesinin ön plana geçmesinden kaynaklanan anomik yapıların başat olduğu günümüzde, kimlik sahibi olmak, yalnızca bir imaj sahibi olmaktan öteye geçememektedir.

Seminerlerde listedeki filmlerde çizilen karakterleri inceleyerek kimlik oluşumuna Lacancı çerçeveden bakacağız. 

Film Listesi eklenecektir. (Not: Bu dönem seminerimiz, Türk Filmleri ağırlıklı olarak işlenecektir.)

 

Ekim - Aralık 2019 Dönemi Seminer Ücret Bilgisi
Seminer Adı  Toplam Saati  Normal  Kamu - Emekli İndirimli  Anlaşmalı Meslek Odası %20 İndirimli (20 saat üstü seminerler için)  Öğrenci 
Sinema Karakterlerinin Psikanalitik Çözümlemesi  20 saat 660,00 TL 660,00 TL 660,00 TL 550,00 TL
Kredi Kartına 3 taksit imkanı. 
Garanti Bankası - Bonus, Yapı Kredi - World, İş Bankası - Maximum kartlarına taksit yapılmaktadır. 
Anlaşmalı Meslek Odaları: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara Barosu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Ödenmiş olan seminer ücreti iade edilmez. 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Vakfın, başvurumu kabul etmeme hakkı olduğunu kabul ederim.

 

Seminer süresi boyunca, vakfın ve seminerlerin genel düzenini bozucu, vakıf çalışanlarını, seminer eğiticilerini ve diğer seminer katılımcılarını rahatsız edici söz ve davranışlar sergilemem halinde, seminer kaydımın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini / iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.

 

Vakıf, gerektiğinde seminer programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

Başvuru formları değerlendirildikten sonra ve grup yeter sayısına ulaşıldığında, başvurusu kabul edilenlere geri bildirim yapılacaktır.