Eğitim   |   Ankara Seminerleri   |   Edebiyat Metinlerinde Felsefe Çözümlemeleri Semineri
Edebiyat Metinlerinde Felsefe Çözümlemeleri Semineri
 

Eğitmen: Tuğba Çelik

Başlangıç Tarihi: 14 Ekim 2021

Ders Gün ve Saatleri: Perşembe günleri, 19.00 /21.00 saatleri arasında

Toplam Ders Saati: 16 Saat / 8 Hafta

Ücret: 600 tl

 
 

Edebiyat Metinlerinde Felsefe Çözümlemeleri semineri, kurmaca metinlerindeki içeriğin felsefe kavramlarıyla çözümlenmesini amaçlıyor. Bu seminerde Kant, Marx, Sartre, Ponty ve Arendt gibi düşünürlerin görüşlerinin kurmaca metinlerin içeriğine ve biçimine yansımaları ele alınıyor. Bu doğrultuda seminer boyunca Shakespeare, Dostoyevski, Brecht, Woolf, Joyce, Proust,ve Perec’in metinleri aracılığıyla felsefenin bazı kavramlar tartışılıyor. Felsefeciler düşünce yollarımızı değiştirdiği gibi yazarların anlatma seçeneklerini de doğrudan ya da dolaylı biçimde dönüştürüyor. Katılımcılar bu seminerde belirli felsefe kavramlarını ve tartışmalarını edebiyat metinleri üzerinden yorumlamayı deneyimleyebileceklerdir.

 

OKUMA METİNLERİ VE ANAHTAR KAVRAMLAR

1- Felsefe ile Edebiyatın İlişkisine Yönelik Yaklaşımlar

2- Hamlet: Hakikati Bilmek ve Bireyin Eylemi

3- Kumarbaz: Görev Ahlakı ile Tutkuların Yönetimi

4- Kafkas Tebeşir Dairesi: Marksizm’de Mülkiyet İlişkileri

5- Mrs. Dalloway: Feminizm-Toplumsal ve Bireysel Bağımsızlık

6- Dublinliler: Varoluşsal Arayışlar ve Özgürlük

7- Albertine Kayıp: Algı Fenomenolojisinde Bellek ve Algı

8- Bahçedeki Gidonları Kromajlı Pırpır Da Neyin Nesi?: Toplumsal Kötülüğün Bireye Yansımaları

 

Tuğba Çelik: Varoluş ve Roman

 

Kayıt işlemleri için lütfen tıklayınız.