Eğitim   |   Ankara Seminerleri   |   ANLATININ SİMYASI Hikaye Anlatıcılığına Giriş
ANLATININ SİMYASI Hikaye Anlatıcılığına Giriş
 • Eğitmen: Ezgi Aydın Korkmaz
 • Başlangıç Tarihi: 18 Eylül 2021
 • Ders Gün ve Saatleri: Cumartesi günleri – Saat 16.00/18.00 arası
 • Toplam Ders Saati: 6 Hafta / 12 Saat
 • Önce söz vardı…

  Bu atölyeler dizisinde insanlığın sözden ördüğü ve belki günümüze dek bozulmayan tek hazinesi  masal ve mit üzerinden hikaye anlatıcılığı teknikleri ve anlatı pratiğinin incelikleri üzerine konuşacağız.  

   

 • İçerik:

  Yeryüzünde tekerleği icat etmemiş bir topluluk bulabilirsiniz, ama hikaye anlatıcılığını icat etmemiş bir insan topluluğu göremezsiniz. Öyleyse insandan her şeyden önce “Homo Narran”/ anlatan insan diye bahsetmek pek mümkün. Bir şeyi olduğu gibi aktarmak onu nakletmek. Oysa anlatıcı onu işler ve nakşeder. Peki nasıl?... Sözlü Kültür ürünleri mit ve masal üzerinden anlatıcılığın incelikleri üzerinde duruyor olacağımız bu çalışmada masalın biçimbilimi üzerine kuramsal bilginin yanı sıra yaratıcı anlatma süreçleri de çalışmaya dahil edilecek. Bireyin anlatıcılıkla beraber kendinde de derinleşmesi, kolektif bilinçdışıyla bağ kurması ve Jung’un deyişiyle “birey-sel-leşmesi” serüveninde masalın mitin dönüştürücü işlevini keşfetmesi anlatıcılık çalışmasının merkezindedir.

   

 • 1.Hafta

  “Önce Söz vardı”: Mit ve Masalın Yapısı

  2.Hafta

  “İnsan: Homo Narran”: Anlatıcılığa Giriş

  3.Hafta

  “Nihai Denge”: Bir Hikayeye Ruh Üflemek

  4.Hafta

  “Büyülü Gerçekçilik”: Masalın Dili

  5.Hafta

  “Ethos-pathos-logos” : Anlatıyla Bağ Kurmak

  6.Hafta

  “Anlatının Simyası”: Egzersizler

   

  Eğitmen Özgeçmişi

  Ezgi Aydın Korkmaz

  Filolog, İngilizce Öğretmeni, Hikaye Anlatıcısı, Yaratıcı Drama Eğitmeni, P4C/Felsefe Eğitim Uzmanı. İleri derece Klasik ve Psikolojik Astroloji.

   

  Hacettepe Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi aldı. İkinci Lisansını Anadolu Üniversitesi Felsefe bölümünde yaptı. Delphi Felsefe Akademisi’nin kurucu üyelerindendir. Burada Mitoloji ve felsefeyi birleştirdiği Mito-Felsefe ve İngilizce Felsefe atölyeleri de yürütmektedir. Uzunca bir süredir Mitoloji, Masal, Astroloji, Kadim Bilgelik, Jung Psikolojisi ve Sembolizm üzerine çalışmalar- araştırmalar yapmaktadır

  Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.