Eğitim   |   Ankara Seminerleri   |   Dinler Tarihi Semineri
Dinler Tarihi Semineri
 

Eğitmen: Göktuğ Halis

Başlangıç Tarihi: 12 Ekim 2021

Ders Gün ve Saatleri: Salı günleri - Saat 20.00/22.30

Toplam Ders Saati: 15 Saat / 6 Hafta

Ücreti: 480,00TL

 
EĞİTİM DETAYLARI
Tarihte insanı nerede bulduysak yanı başında bir inanç kalıntısı duruyordu. Şanidar Mağarası'ndan Göbeklitepe'ye, Mısır ve Mezopotamya'dan Arap Yarımadası'na uzanan on binlerce yıllık veriler, insanın adımını attığı her yerde "inancın" ona eşlik ettiğini gösteriyordu.
En arkaik biçimlerden moderniteye dek, insanı 'inanan varlık' yapan verileri analiz etmek, dinler tarihinin temel kavramlarını anlamak ve dini düşüncenin yolculuğuna yakından bakmak için hazırlanan, çok özel bir etkinliğe davetlisiniz…
 
1.Hafta: ESKİ TAŞ ÇAĞI İNANCI
1. Bölüm 
 
Dinler Tarihinin Temel Kavramları
- İlk İnsan Dinleri:  KAYNAKLAR
- Batılı Düşünürlerin Tasnifleri
 
2. Bölüm
- Taş Çağı İnanışları
- Animizm 
- Büyü
- Totemizm
 
 
2. Hafta:  ŞAMANİZM: BİR DİNİ İDEOLOJİNİN SINIRLARI
1. Bölüm
- Toplum ve Birey Çatışması
- Olası Tarihsel Düzlem: Taş Çağı İnancı ve Denklikler
- Şaman'ın Yolculuğu
 
 
 
2. Bölüm
Karakter Özellikleri, 
- Çağrı, 
- Yolculuk,
-  Dönüştürücü Ritüeller
- Topluma Dönüş
- Şaman'ın Nişaneleri
 
 
 
3. Hafta: PEYGAMBERLİK: MİTLER VE SÖYLENCELER
 - Dini Tecrübe ya da Mistik Deneyim Nedir?
- Aracı Kişinin Asli İşlevi
- Peygamberi Önceleyen Deneyimler
- Taş Çağı İnanışlarında Kutsal Mekan ve Kutsal Kişi
- Peygamberin Davranış Kalıpları ve Arketipler
- Simgeler: (Yükselme, Yer Altına Girme, Suya Dalma, Acı Çekme, Ölme ve Dirilme)
- Peygamberler İçin Hazırlanmış Davranış Kalıpları
 
4. Hafta: NEOLİTİK’TEN BÜYÜK MEDENİYETLERE DİN
1. Bölüm:
- Değişen Yaşam Biçimleri
- Merkezi Kutsalın Dönüşümü
- Bir Örnek: Göbeklitepe: Tapınak ve Semboller
- Toprak Merkezli İnanışlar ve Semboller
 
2. Bölüm
- Büyük Medeniyetler ve İnanç
- Mısır'da Din: Mitler ve Ritüeller
- Mezopotamya'da Din: Mitler ve Ritüeller
 
5. Hafta: YAHUDİLİK: KABİLE TANRISI’NDAN KADİR-İ Mutlak’a
1. Bölüm
- Etkileşimler
- Kitab-ı Mukaddes'i Kim Yazdı
- Tanrı'ya Uzanan Soy Ağacı
- İlk Günah Sembolizmi ve Alımlamalar
- Katliamla Başlayan Medeniyet: Habil ve Kabil Öyküsü
- Tevrat'ın Öyküsü
 
2. Bölüm
- Musa Kimdir?
 - Çıkış, Yolculuk ve Alegoriler
- Davud-Süleyman ve Tapınak
- Tapınağın Düşüşü
 - Sürgün
- Kutsal Kitaba Eklemeler
 
6. Hafta: HIRİSTİYANLIK: Mitoloji ve TASARIM OLARAK İSA
1. Bölüm
- İsa ve tarihsellik sorunu
- Yahudi toplumunda bir hayal: Mesih
 Peygamberin yolunu aydınlatan kutsal esin
- Tanrı’nın oğlu ve propaganda
 
2. BÖLÜM
- Eski ve Yeni İsa: Paulus’un miti işleyişi üzerine şüpheler
- Bir metamorfoz
- Gerçek peygamber İsa mı, Paulus mu?
- Etkileşim: Alımlamalar ve evimerizasyon
- Tanrının sopası ve devlete övgü
Hıristiyanlığın ilk yılları ve şehit azizler miti
- İncilleri Kim Yazdı?
- İsa’nın gerçek ölümü