Eğitim   |   Ankara Seminerleri   |   TAPINAK ŞÖVALYELERİ TARİHİ Kurgu ve Tarih
TAPINAK ŞÖVALYELERİ TARİHİ Kurgu ve Tarih
Eğitmen: Göktuğ Halis
Başlangıç Tarihi: 27 Kasım 2021
Ders Gün ve Saatleri: Cumartesi, Saat 20.00 / 22.00
Toplam Ders Saati: 4 saat / 2 Hafta
 
 
EĞİTİM DETAYLARI
İnsanlık tarihinin üzerinde en çok spekülasyon yapılan örgütüydü Tapınakçılar. Tam isimle, Süleyman Tapınağı ve İsa Mesih'ih Yoksul Şövalyeleri.
 
XIV. yüzyılın hemen başında, tartışmalı duruşmalarla ortadan kaldırıldılar. Mal varlıkları paylaşıldı. 1312 tarihli Vox in Excelso Papalık bildirisi ile tarih sahnesinden silindiler. 
 
Tarikatın lağvedilmesinin ardından yaşananlar dizginsiz spekülasyonlara olanak tanıdı. Kimi tarihçiler, yer altında yaşayan ve günümüze dek dünyayı yöneten gizli örgüt fikrini onlardan çıkardı. Tarih ve kurgunun birbirine karıştığı bu izlek dünya coğrafyasına bir bütün olarak anlaşılması imkansız bir Tapınakçı imgesinin yerleşmesine yol açmıştı.
 
Batı dünyası için Kutsal Topraklardaki savaşımın öncüsü, arketip bir kurtarıcı olarak kültür dışı bellekte aktarılmıştı. Doğu ise, Batı'dan gelecek saldırı psikozunun kökleşmesini onlara borçludur. 
 
Doğu'da ve Batı'da yerleşen ve merkezinde Tapınakçılar'ın oturduğu masalsı tarihin gerçek ayrıntıları nedir? 
 
Bu sorunun yanıtlarını 2 oturumluk seminerimizde arayacağız.
 
 
 
 
1.Hafta  İlk Haçlılardan, Kutsal Toprakların Kaybına Tarikat Tarihi
 
(2 saat)
 
- Tapınak Şövalyeleri Konusunda Yöntem Problemi
 
- Tapınak Şövalyeleri Konusunda Kaynak Problemi
 
- İlk Haçlılar: Kutsal Topraklara Kavuşma Hayali
 
- Kutsal Topraklardaki İlk Hıristiyan Krallıklar
 
- Kudüs'ün Fethi
 
- Tarikatın  Kuruluşu: Kurucular ve Hiyerarşi
 
- İlk Metinler: Kural-Tüzük/Yeni Şövalyeliği Methiye/Papalık Bildirimleri
 
- Haçlı Seferleri içinde Tapınakçıların Rollerine Kısa Bir Bakış
 
- Tarikatın Büyüme Dinamikleri ve Eleştiriler
 
- Kutsal Toprakların Kaybedilmesinde Şövalyelerin Rolleri
 
 
 
2. Hafta  Tarikatın Düşüşü: Yargılanma Süreci ve İnfazlar
 
(2 saat)
 
- Tapınak Şövalyeleri'nin Varoluş Dayanaklarının Yitimi
 
- Yargılanmayı Belirleyen Odaklar: Kral Philippe/Papa Clemens/Büyük Üstad Molay
 
- Komplo ve İlk Tutuklamalar: Tapınakçılar Neden Direnmedi?
 
- Yargılanma Süreci: Engizisyon ve Papalık Komisyonları/İlk Savunma
 
- İlk İnfazlar: Savunmanın Düşüşü 
 
- Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın Lağvedilmesi
 
Sonuç: Son Tapınakçılar
 
 
 
Not:
 
Sunumu gerçekleştirecek olan Felsefeci Yazar Göktuğ Halis'in Tapınak Şövalyeleri Konusundaki Yayımlanmış Kitapları:
 
- Tapınakçılar Tarih ve Spekülasyon-2006
- Tapınak Şövalyeleri'nin Düşüşü: Yargılanma ve İnfazlar(2008)
- Tapınak Şövalyeleri Tarihi- İlk Haçlılardan Yargılanmaya (İlk Kitapların 2. Baskısı 2018)
 

 

BAŞVURU ve ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ