Eğitim   |   Ankara Seminerleri   |   Politikadan Reklama Söylemi Okumak ve Kurmak
Politikadan Reklama Söylemi Okumak ve Kurmak
Eğitmen: Tuğba Çelik
Başlangıç Tarihi: 21 Ocak 2022
Ders Gün ve Saatleri: Cuma günleri - Saat 19.30/21.30 arası
Toplam Ders Saati: 8 Saat / 4 Hafta
 
EĞİTİM DETAYLARI
 
Söylem, her tür metinde karşımıza çıkar: köşe yazısı, seçim konuşması, şarkı sözleri, şiir, ders kitabı vb. Bazı söylem biçimleri olumlu ve barışçıl iken bazı söylemler düşmanca ya da ayrıştırıcı olabilir. Söylem,konuşucunun/yazarın iletisini örtük biçimde güçlendirir. Politikadan reklam metinlerine kadar geniş bir yelpaze içinde yer alan söylem insanları ve toplumları belirgin biçimde dönüştürür.
 
Bu seminerde iletişim, sanat ve politik içerikli metinlerin biçemsel (üslup) yapısında yer alan söylemleri, Wodak’in söylem stratejileri (dinselleştirme, özgünleştirme, bedenleştirme vb.) aracılığıyla çözümleyeceğiz. Katılımcılar, seçilen reklam, şarkı sözü gibi yazınsal/görsel/ işitsel metinlerin çözümlenmesine katılarak bundan sonra karşılaşacakları herhangi bir metindeki söylem yapısını analiz edebileceklerdir. Ayrıca katılımcılar konuşmalarına yerleşmiş olan kendi söylemlerini de gözden geçirme olanağına ulaşacaklardır.
 
 
 
Kısa Haftalık İçerik:
 
1-Söylem, eleştirel söylem çözümlemesi (Van Dijk)
 
2-Söylemin bulunduğu alanlar: yazılı ve sözlü metinler, sanatsal, politik, günlük
 
metinler
 
3-Wodak’in söylem stratejileri
 
4-Örnek çözümlemeler: reklam metinleri, şarkı sözleri, sloganlar, tv dizileri…
 
 
 
Kaynaklar
 
1- Teun Van Dijk, Sara Mills, John Wilson (2003).Söylem ve İdeoloji. Su Yayınevi.
 
İstanbul.
 
2- Elçin Esmer; Tuğba Çelik (2017) Orhun Yazıtları, Kanun-I Esasiye Ve 1921
 
Teşkilat-I Esasiye Kanunu’na Dilbilimsel Bir Bakış. IV. Uluslararası Türk dünyası
 
araştırmaları Sempozyumu. 26-28 Nisan 2017. Cilt 1. 195-200.
 
3- Tuğba Çelik,Sercan Demirgüneş, Seçil Alaca (2017). Dil ve Edebiyat Öğretiminde
 
Deneme Türü: Tanpınar, T.S. Eliot, Camus Örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(2). 773-786.
 
 
 
 
NOTLAR:
 
1.Eğitim, belirlenen süreler dahilinde, uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.
 
2.Gizlilik ilkelerimiz ve kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gereği, oturumlar kayıt altına alınmayacaktır. Özel durumlarda, oturumun kayıt altına alınması gerekirse, eğitmen ya da um:ag teknik ekibinden ilgili kişi katılımcıların tek tek onayını alacaktır.