Eğitim   |   Ankara Seminerleri   |   Yazma
Yazma

Toplam Ders Saati: 44 Saat

Başlangıç Tarihi: 11 Ekim 2021

(Pazartesi, Perşembe günleri, 19.30 / 21.30 saatleri arasında yapılmaktadır.)

Eğitmenler:  Gürsel KORAT - Çiğdem ÜLKER  -Ahmet ÖZER - Tuğba ÇELİK

 

Yazmaya yeni başlayanlar ya da bu yolda yürüyenler, “Yazma Semineri”nde yaşadığımız çağın sanattan uzaklaştırıcı etkilerinden uzaklaşıp edebiyata ve yazma sürecine yakından bakma şansına erişecek, yaratma cesaretine adım atacaklar. Katılımcılar, yazma serüvenini içerik/biçim, dil, felsefe, psikoloji boyutlarıyla ele alan kuramsal dersler ve yaratıcı yazma uygulamalarına yer veren uygulamalı dersler aracılığıyla yazılı anlatım becerilerini geliştirecek, edebiyatseverlerle sanatsal metinler üzerine tartışma olanağı bulacaklardır. 

 

Duyup düşündüklerini etkili bir dille yazmanın yollarını öğrenmek isteyen herkese, seminerimiz açıktır. 

 

Gürsel Korat ile Kurmacanın Yapısı

Ders Süresi: 20 Saat

 

Öyküyü, romanı, tiyatro oyununu ve senaryoyu bir anlatıcı olmadan anlatamayız. Bu derslerde  yazmanın tarihi üzerinde duracak, anlatıcının değişimini inceleyecek ve kurmacanın geçirdiği kamusal, bireysel ve içsel üç değişimi konu edineceğiz.

Bunun için resim, heykel, müzik  ve sahne ile iç içe düşüneceğiz. 

Derslerimizde şu sorularla ilerleyeceğiz: Öykü ve Roman nedir? Diğer kurmacalarla ortak yönleri var mıdır? Yazar bunların neresindedir? Dilsel farklılık, gerçekten nedir? Nasıl sağlanır? Yazarın diğer disiplinlerle bir bağlantısı var mıdır? Öykü ve romanın tarih, psikoloji, sanat tarihi, mimari ve dinle ilişkileri nasıl kurulmalıdır?  Kurmacada zaman, mekan, karakter ve bakış açısına nasıl farklı bakılır?

 

Seminerde katılımcılara ödev olarak verilen metinlerin değerlendirilmesi de yapılacaktır.

 

 

Çiğdem Ülker ile Yazılı Anlatımda Temel Kavramlar

Ders Süresi: 8 saat

Dil nedir? Dilin özellikleri, türeyişi. Dilde kurallar nasıl ortaya çıkar, nasıl belirlenir? Dil-söz ilişkisi. Dil-kural ilişkisi. Türkçe nasıl bir dildir? Türkçenin sözvarlığı: Türkçe yazı dili nasıl oluştu, sözvarlığı açısından hangi kaynaklardan beslendi? Türkçede sözcük elde etme yolları. Yazı dili-konuşma dili. Hangi sözcükler hangi sözlüklerde aranır? Noktalama ve yazım kuralları. Türkçe yazım kurallarında yapılan değişiklikler. Yazımımızın en çok tartışılan kuralları, sorunları, Türkçenin güncel sorunları. Yazımda farklı uygulamalar, anlaşmazlıklar. Sözdizimi: Sözcüklerin yan yana gelmesinde uyulan düzen. Cümleler nasıl sınıflandırılır? Cümle türleri: Devrik cümle, düz cümle, ad cümlesi, eylem cümlesi… Paragraf kavramı. Anlatım yanlışları: Yazı yazma deneyimi az olanlarda sık karşılaşılan anlatım yanlışları. Anlatım biçimleri, anlatım yolları, yazınsal türlere kuşbakışı… Yazınsal türlerin temel özellikleri, karşılaştırılması… Betimleme, öyküleme, açıklama, örnekleme, diyalog. Öykülemenin  temel ögeleri

 

 

Tuğba Çelik ile Felsefi Açıdan Yaratıcı Yazarlık

Ders Süresi: 4 saat

Felsefe, düşünme alışkanlıklarını değiştirdiği için doğal olarak yazarları ve onların anlattıklarını da etkiler. Kimi yazarlar bir felsefe ile doğrudan ilişki kurar, kimileri kendi dönemlerindeki ya da kendilerinden önceki felsefecilerin esinledikleriyle unutulmaz yapıtlar ortaya koyarlar. Bu derste geçmişten bugüne felsefe kavramlarının ve tartışmalarının romana, öyküye ve tiyatroya sunduğu yaratıcı bakış açıları, örneklerle ele alınıyor.

 

 

Tuğba Çelik ile Metinsellik Ölçütleri İle Yazınsal Metin Üretimi

Ders Süresi: 4 saat

Bir metnin yazımı ve değerlendirilmesi sürecine metindilbilimin sunduğu bazı olanaklar vardır. Bunlardan biri “De Beaugrande ve Dressler”in geliştirdiği “Metinsellik Ölçütleri”dir. Bu derste bağlaşıklık, tutarlık, amaçlılık, durumsallık, kabuledilebilirlik, bilgisellik ve metinlerarası ilişki başlıkları altında toplanan metinsellik ölçütleri tanıtılacak; katılımcıların yazdıkları kısa metin örnekleri bu ölçütlere göre ders içinde değerlendirilecektir.

 

Ahmet Özer ile Şiir

Ders Süresi: 8 Saat

 

Şiir Nedir? Şiirin Diğer Yazın Türleri Arasındaki Yeri/ Şiir-Manzume Ayrımı, Şiir İmge, Şiir Dili/ Dize, Sözcük Seçimi/İzlek Durumu/Duygu-Düşünce Bağlantısı/ Şiirde Konu-Anlam/ Şiir Karşılaştırmaları: Ortak Temalar, Dizelerin Özgünlüğü, Anlatım, Estetik Konum, Söylem/ Şiirde Esin Kaynağı-Yazılma-Yapılma Süreci/ Türk Ve Dünya Şiirinden Örnekler, Şair Cevat Çapan’ın Bir Şiirinin İncelenmesi.

 

 

BAŞVURU ve ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ