EĞİTİM   |   Seminer Eğitmenleri   |   Mehmet Sarıoğlu
Mehmet Sarıoğlu

Mehmet Sarıoğlu 1963’de İzmir’in Armutlu kasabasında doğdu. Babasının mesleği nedeniyle ilk, orta ve lise öğrenimini memleketin çeşitli yerlerinde tamamladı. 1982’de Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde yüksek öğrenime başladı. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini de aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yaptı. “Siyaset-Şehircilik İlişkileri Açısından Başkent Ankara (1919-1945)” başlıklı Doktora tezini 1999’da tamamladı.

 

Üniversitenin bitmesinden sonra çalışma hayatına atılan Sarıoğlu, önce İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Teşkilatı’nda (Amasya) ve Kültür Bakanlığı Ankara Millî Kütüphane Başkanlığı’nda görev yaptı. Daha sonra Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara Keçiören Rauf Denktaş Lisesi’nde öğretmen olarak çalıştı. 2001’de Kocaeli Üniversitesi’nde göreve başladı. Üniversitenin Atatürk İkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve Sınıf Öğretmenliği anabilim dalı başkanlığı gibi görevleri yürüttü. 2013 yazında Kocaeli Üniversitesi’nden emekli oldu ve Ankara’ya taşındı. 2014’den itibaren de Başkent Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

 

1990’ların başından itibaren kent tarihi (yerel tarih) yazım alanına ilgi duydu, Ankara’nın tarihi-kültürel mirasını aydınlatmaya yönelik makaleler yazdı, konferanslar verdi. 90’lı yıllarda Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı’nın Ankara Yerel Tarih Grubu’nda ve projelerinde yer aldı. Mimarlar Odası Ankara Şube’de kentsel tarih çalışma biriminde bir dizi etkinliklerde bulundu. Onu gerçekten heyecanlandıran; eski bir binanın tanık olduğu olaylar, sokak isimleri, mahalle yerleşimleri ve öyküleridir. Kentli kimliği ve bunun zaman içindeki değişimleridir. Uygarlık daha çok kente dair bir şeydir.

 

KİTAPLAR

Ankara, Bir Modernleşme Öyküsü 1919-1945, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, ISBN : 975-17-2640-9

Bütün Yönleriyle (Seçilmiş) Kocaeli-İzmit Bibliyografyası (1932-2002), Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 2003, ISBN: 975-8047-20-5

Bir Cumhuriyet Aydını: Mehmet Ali Kağıtçı, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2008, ISBN: 978944883955

Türk Eğitim Tarihinden Esintiler, Kocaeli, Umuttepe Yayınları, 2012, ISBN: 978-605-5936-71-0

SEKA Postası’nın Işığında İzmit’te Kültürel Yaşam, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2013, ISBN: 978-605-5116-03-3

Bu Çocuk Adam Olacak Ama Ben Göremeyeceğim-Dr. Yücel Kanpolat Anıları, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2015, ISBN: 978-605-5461-89-8

Ankara Gazi Lisesi-1932 (Basılıyor)

 

EDİTÖRLÜK

Cumhuriyet Aydınlanması (Kitap), Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 2004, ISBN NO: 975-00252-0-2

 

ORTAK KİTAPLAR

Kent ve Konuğu-Atatürk’ün Kocaeli Ziyaretleri, Mehmet SARIOĞLU-Şener AKSU- Kazım ÇELİK- Esma TORUN, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 2003 ISBN (Yayın) No: 975-8047-19-1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Ders Kitabı), Mehmet SARIOĞLU-Şener AKSU-Kazım ÇELİK-Hüseyin MUNYAR-Mehmet ULUSOY-Sıdıka CEBECİ-Emin ÇAYCI, 2005, ISBN (Yayın) No: 975-00252-0-2

Türk Devrim Tarihi (Ders Kitabı), Mehmet SARIOĞLU, Kazım Çelik, Şener AKSU, Vasfi KORKMAZ, Sıdıka CEBECİ, Hüseyin MUNYAR, Esma TORUN, Mehmet ULUSOY, ISBN (Yayın) No: 975-8047-25-6, (2003)

Ermeni Sorunu Rehberi, Mehmet SARIOĞLU-Hüseyin MUNYAR-Kazım ÇELİK-Vasfi KORKMAZ-İsmail AYMAN-Gülcan YILMAZ-Mehmet ULUSOY, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 2001, ISBN (Yayın) No: 975-8047-02-7

 

ANKARA VE KENT TARİHİ/KENT KİMLİĞİ ÜZERİNE BAZI ÇALIŞMALARI

"Bir Bina , Bir Tarih", Tarih ve Toplum, Sayı:115 (Temmuz 1993), ss.33-37)

"Bir Vefa Borcu: Taşhan", Kebikeç, yıl:1 (1995) sayı:1, ss.185-192

"Ankara'da Rus Sefaretinin İlk Yılları, Kebikeç, yıl:1(1995) sayı:2, ss.225-234

"Bankalar Caddesinin Öyküsü",Uzman Gözüyle Bankacılık, cilt:7, sayı: 27(1999), ss.49-54

"Ankara Şehremini ve Valisi Ali Haydar Bey ve Faaliyetleri", Kebikeç, cilt:5 (2000), sayı:9, ss.125-130

"Kent Tarihi Çalışmaları Üzerine Bazı Düşünceler", Kebikeç, sayı: 11, (2001) ss.333-344

"Ankara'da Uçak Kazası", Kebikeç, 2001, sayı:12, ss.45-52

"Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ankara'da Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri", Kooperatifçilik, sayı: 133, (Temmuz-Ağustos-Eylül 2001), ss.6-21

"Geçmişe Bir Binanın Tanıklığından Bakmak, Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında Darülmuallimin Binası", Türk Yurdu, cilt: 22 (2002), sayı: 176, ss. 132-134

"Kent Tarihi Çalışmalarının Kaynakları", Şehiriçi, cilt: 1 (2003), sayı:1, ss.55-56

"Annales Okulu'ndan Günümüze Kent Tarihi Çalışmaları”, Şehiriçi, cilt:2 (2004), sayı: 19, ss. 46-48

“Kentin Görünümleri, I ve II”, Bizim Sanat, 16 ve 23 Eylül 2004, sayı: 47 ve 48, ss. 28-29 ve 26-27

“Kentsel Dönüşüm ve Kültürel Değişmeler”, Halk Kültüründe Değişim Uluslar arası Sempozyumu, 17-18 Aralık 2004, Kocaeli Üniversitesi-Kültür Bakanlığı-Motif Vakfı işbirliği-Derbent MYO

"Ankara'da Bir Casus: Mustafa Sagir" Tarih Çevresi, sayı:14 (Ocak-Şubat 1995), ss.27-31