VAKIF   |   Projeler
Projeler

"Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Hak Temelli Gazetecilik Eğitimi, Ankara" Başvuruları Başladı

 

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürüttüğü Hak Temelli Gazeteciliğin Sivil Toplum Aracılığıyla Yaygınlaştırılması (Dissemination of Rights-Based Journalism Through Civil Society) başlıklı proje kapsamında, Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Hak Temelli Gazetecilik Eğitimi düzenlemektedir. Proje, Türkiye’de hak temelli haberciliği geliştirmeyi, bu bağlamda sivil toplum aktörlerine ve örgütlerine haber yazma tekniklerini sunmayı ve STÖ’lerin haber ağlarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

 

Bu çerçevede düzenlenecek "STÖ'lere Yönelik Hak Temelli Gazetecilik Eğitimi"nde verilecek derslerin konu başlıkları şunlardır:

 

•           Haber Yazma

•           Gazetecilik Etiği

•           İnsan Hakları

•           Veri Doğrulama

•           Şiddet ve Medya

•           Yayın Haberciliği, Haber Sunumu

•           Dijital Teknolojiler ve Sosyal Medya

•           Video ve Mobil Yayıncılık

 

Eğitim, 21-22 Mart 2020 tarihlerinde, iki tam gün boyunca Ankara'da Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda gerçekleştirilecektir. Katılımcıların her iki güne de katılması gerekmektedir.

 

Eğitime Ankara dışından katılacak STÖ temsilcilerinin ulaşım ve konaklama masrafları Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) tarafından karşılanacaktır.

 

Eğitime katılım 50 kişiyle sınırlıdır. Eğitime sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri katılabilir. Başvuran her sivil toplum örgütünü temsilen 1 kişi kabul edilecektir. Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenecektir:

 

•           Başvuru formunun tam olarak doldurulması

•           Başvuru sahibinin temsilcisi olduğu STÖ’nün hak temelli bir yaklaşıma sahip olması

•           Başvuru amaçlarının eğitim programı ile ilgili olması

•           Cinsiyet dengesinin sağlanması

•           Coğrafi dengenin sağlanması

 

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 10 Mart 2020, Salı günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitime katılacak kişiler ve temsil ettikleri kurumlar en geç 13 Mart 2020, Cuma günü e-posta yoluyla açıklanacaktır. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

 

Başvurularınız için tıklayınız