VAKIF   |   Projeler
Projeler

 

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Hak Temelli Gazetecilik Eğitimi

 

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürüttüğü Hak Temelli Gazeteciliğin Sivil Toplum Aracılığıyla Yaygınlaştırılması (Dissemination of Rights-Based Journalism Through Civil Society) başlıklı proje kapsamında, Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Hak Temelli Gazetecilik Eğitimi düzenlemektedir. Proje, Türkiye’de hak temelli haberciliği geliştirmeyi, bu bağlamda sivil toplum aktörlerine ve örgütlerine haber yazma tekniklerini sunmayı ve STÖ’lerin haber ağlarını güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

 

Bu çerçevede düzenlenecek "STÖ'lere Yönelik Hak Temelli Gazetecilik Eğitimi"nde verilecek derslerin konu başlıkları şunlardır:

• Araştırmacı Gazetecilik 

• Haber Yazma

• Gazetecilik Etiği

• İnsan Hakları

• Veri Doğrulama

• Şiddet ve Medya

• Röportaj Teknikleri

• Dijital Teknolojiler ve Sosyal Medya

 

Eğitim, 21-22 Aralık 2019 tarihlerinde, iki tam gün boyunca Ankara'da gerçekleştirilecektir. Katılımcıların her iki güne de katılması gerekmektedir. 

 

Eğitime Ankara dışından katılacak STÖ temsilcilerinin ulaşım ve konaklama masrafları Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) tarafından karşılanacaktır.

 

Eğitime katılım 40 kişiyle sınırlıdır. Eğitime sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri katılabilir. Başvuran her sivil toplum örgütünü temsilen 1 kişi kabul edilecektir. Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenecektir:

 

• Başvuru formunun tam olarak doldurulması

• Başvuru sahibinin temsilcisi olduğu STÖ’nün hak temelli bir yaklaşıma sahip olması

• Başvuru amaçlarının eğitim programı ile ilgili olması

• Cinsiyet dengesinin sağlanması

• Coğrafi dengenin sağlanması 

 

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 2 Aralık 2019, Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitime katılacak kişiler ve temsil ettikleri kurumlar, 9 Aralık 2019, Pazartesi günü e-posta yoluyla açıklanacaktır. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

 

Başvurularınız için tıklayın.