VAKIF   |   Projeler
Projeler

"Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Hak Temelli Gazetecilik Eğitimi, İstanbul" Başvuruları Başladı

 

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürüttüğü Hak Temelli Gazeteciliğin Sivil Toplum Aracılığıyla Yaygınlaştırılması (Dissemination of Rights-Based Journalism Through Civil Society) başlıklı proje kapsamında, Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Hak Temelli Gazetecilik Eğitimi düzenlemektedir. Proje, Türkiye’de hak temelli haberciliği geliştirmeyi, bu bağlamda sivil toplum aktörlerine ve örgütlerine haber yazma teknikleri ile hak temelli haberciliğin temel özelliklerini sunmayı ve STÖ’lerin haber ağlarını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Proje kapsamındaki eğitimlerin ilki Aralık 2019’da Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

 

İstanbul’da düzenlenecek "STÖ'lere Yönelik Hak Temelli Gazetecilik Eğitimi"nde verilecek derslerin konu başlıkları ise şunlardır:

 

 • Haber Yazma Teknikleri
 • Hak Temelli Habercilik
 • Gazetecilik Etiği
 • Veri Doğrulama
 • Şiddet ve Medya
 • Röportaj Teknikleri
 • Mobil Habercilik
 • İnternet Haberciliği

Eğitim, 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde, iki tam gün boyunca İstanbul’da, TGS Akademi Binası’nda gerçekleştirilecektir. Katılımcıların her iki güne de katılması gerekmektedir. 

 

Eğitime yalnızca İstanbul ilinde hak temelli çalışma yürüten STÖ’lerden temsilciler başvurabilir. Katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları karşılanamayacaktır.

 

Eğitime katılım 35 kişiyle sınırlıdır. Eğitime sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri katılabilir. Başvuran her sivil toplum örgütünü temsilen 1 kişi kabul edilecektir. Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenecektir:

 

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru sahibinin temsilcisi olduğu STÖ’nün hak temelli bir yaklaşıma sahip olması
 • Başvuru sahibinin temsilcisi olduğu STÖ’nün İstanbul’da faaliyet gösteriyor olması
 • Başvuru sahibinin İstanbul’da ikamet ediyor olması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ile ilgili olması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 24 Ocak 2020, Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitime katılacak kişiler ve temsil ettikleri kurumlar, en geç 31 Ocak 2020, Cuma günü e-posta yoluyla açıklanacaktır. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir. Proje kapsamındaki son eğitim programının Mart ayı içerisinde Ankara’da gerçekleşmesi planlanmaktadır.

 

Başvurularınız için tıklayın.