YAYINEVİ   |   Bütün Yazıları   |   Engelli Demokrasi (Ocak-Temmuz 1983)
SBN: 978-975-8084-50-0
Engelli Demokrasi (Ocak-Temmuz 1983)

"Liberal sağ" diye ortaya çıkanların hiçbirinin "liberal" olmadıkları ... bellidir. Aslına bakarsanız, Türkiye'de "liberal demokrasi"yi kurmaya "mevzuat müsait değil"dir; çünkü Anayasa ve yasalar, örnekleri Batı'da görülen çoğulcu demokrasiye izin vermemektedir. Aynı biçimde. "sosyal demokrat" nitelikte parti kurulmasına da "mevzuat müsait değil"dir. ... O zaman, ... liberal olmayan ve hiçbir zaman olmayacak sağ partilerle, sosyal demokrat olma-larına izin verilmeyecek sol partiler arasında bir çeşit geçici ve yapay dengeler oluşması sağlanacaktır. Böyle bir dengenin toplumun tüm kesimleri için bir uzlaşma ortamı yaratması olası değildir. Çünkü liberal olmayan sağ ile sosyal demokrat olmayan sol, toplumsal birikimleri derinlemesine kucaklayamazlar. ... sağ partiler liberal olamadıkları için, Batı'daki liberal partilerin işlev ve katkıları da bu partiye düşecektir. (Cumhuriyet, 8 Mayıs 1983, İlk Adım...) Alafranga görünüşlü alaturka muhafazakarlık ... kimseyi aldatmamalıdır. Türkiye'de liberal yok; çok sayıda muhafazakar var. Muhafazakarlar hoş geldiniz!

 

(Cumhuriyet, 13 Mayıs 1983, Muhafazakar...)

Uğur Mumcu

14 Ocak - 22 Temmuz 1983 yazıları...

 

Türkiye'de özgürlükler Başta Ceza Yasası olmak üzere, Dernekler Yasası'ndan, Pasaport Yasasına kadar pek çok yasa ile zaten kısıtlanmıştır. 1961 Anayasası biraz daha toplumdan, insandan, dolayısıyla özgürlüklerden yana bir sistem öngörüyordu. Her ne kadar yasalar 61 Anayasası ile çelişik durumlarını sürdürseler de... Ama artık 1982 Anayasası yürürlüktedir. Hukuk sistematiğinde yasaların anayasaya uyması, uygun olması gerekir. Anayasa, hukuk metinleri hiyerarşisi içinde en üsttedir. Oysa 1982 Anayasası bu bilimsel kurulan tam tersine, mevcut yasalara uydurularak hazırlanmıştır. Yani özgürlüklere güvence sağlamak bir yana, 1982 Anayasası ile kısıtlamalar, yasaklar sağlamlaştırılmış, adeta yasaklar "güvence altına" alınmıştır. Özgürlüklerin, dolayısıyla demokrasinin önünde dev bir "muvzuat" engeli vardır. Hangi özgürlükten söz edecek olursanız olun, karşınızda ya bir yasayı, ya da bu yasayla birlikte Anayasa'yı bulursunuz. "Paşalar demokrasisi", paşalar anayasası, böyle buyurmuştur.

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar