YAYINEVİ   |   Bütün Yazıları   |   Serbest Piyasa ve Kemalizm (Mayıs-Kasım 1991)
SBN: 978-975-8084-65-4
Serbest Piyasa ve Kemalizm (Mayıs-Kasım 1991)

Son yıllarda Türkiye'de yeni bir siyasal paranoya ortaya çıktı. "Piyasa fetişizmi" ve "kemalizm düşmanlığı"... Bu, entellektüel görünüşlü bir yeni McCartizm'dir. ... Özal ve ANAP'a karşı çıktınız mı tamam: "Sivil toplum düşmanısınız... Kemalist darbe hazırlıyorsunuz... Cuntacısınız... İttihatçısınız... Piyasa ekonomisinin karşıtı Kemalizm midir? Hayır. Piyasa ekonomisi yalnızca Leninist sistemde yoktur. Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana ticaret serbesttir; piyasa ekonomisi ağır aksak da olsa işlemiştir.

 

(Cumhuriyet, 2 Kasım 1991, Yeni McCarticilik...)

 

ANAP Türkiye'ye serbest piyasa ekonomisi mi getirdi? Hayır. Tersine, ekonomide devlet müdahalesini artırdı. Ekonomide piyasa güçleri yerine, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı katlarındaki emir-kumanda yönlendirici oldu.

 

(Cumhuriyet, 29 Ekim 1991, Aymazlık...)

 

Sömürü kalktı mı? Kalkmadıysa sol ölmez. Sosyal demokrasi ölmez, sosyalizm ölmez. Sömürü kalktı da Türkiye'de sınıfsız toplum mu kuruldu. Kurulmadıysa sol ölmez, solculuk ölmez, sosyalizm inancı ölmez.

 

(Cumhuriyet, 2 Kasım 1991, Yeni McCarticilik...)

 

Sol bitti mi? Her halkın devrimcisi ve gericisi vardır. Sağcı olmadan solcunun, solcu olmadan sağcının ideolojik kimliği anlaşılmaz. ... Milliyetçilik ve şovenizm yok mu? Var. Her ulusun yurtseveri, milliyetçisi, devrimcisi, işbirlikçisi vardır. ... Sadrazam Damat Ferit, işbirlikçidir ve Türk'tür. Şurayı Devlet Başkanı Seyit Abdülkadir işbirlikçidir ve Kürt'tür. ... Diyorlar ki "Kürt şovenizmi olmaz..." Niçin olmaz? Olur. Dilini serbestçe konuşamayan bir halkın tepkileri anlayışla karşılanır. ... Ancak bu tepkilere "devrimcilik, sosyalistlik" etiketi yapıştırlamaz. Çünkü etnik özelliklerin ön plana çıktığı hiçbir siyasal akım, sosyalist olamaz.

 

(Cumhuriyet, 23 Haziran 1991, Yasaklar Kalktıkça...)

Uğur Mumcu

17 Mayıs - 5 Kasım 1991 yazıları...

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar