YAYINEVİ   |   Bütün Yazıları   |   Kemalizm Sendromu ve Pax-Amerikan (Temmuz-Aralık 1992)
SBN: 978-975-8084-70-4
Kemalizm Sendromu ve Pax-Amerikan (Temmuz-Aralık 1992)

"Kemalizm sendromu" adı verebileceğimiz entel hastalığı, gerici tarikat yuvaları, Babıali yokuşu, ... İkitelli semti, İstanbul barları ve siyasete meraklı holding çevrelerinde hızla yayılıyor. Bu "entel ve mental" hastalık, genellikle düşünce tembelliğinden kaynaklanıyor.

 

(Cumhuriyet, 10 Ağustos, Tembel Savaşçılar...)

 

Son yıllarda en yaygın suçlamalardan biri "resmi ideoloji sahibi" olmak: "Kemalizm devleti kuran ideolojidir. Bütün Kemalistler resmi ideoloji sahibidir." ... Bugün devlet, Kurtuluş savaşının ideolojisi ile mi yönetiliyor? ... Bugünkü resmi ideolojide ne "Kuvayı Milliye ruhu", ne Kemalizm var. Bugünkü resmi ideoloji "serbest piyasa" ve "Türk-İslam sentezi"... ... Ne kadar "zamanaşımına uğramış Marksist" varsa bu resmi ... ideolojiye sımsıkı sarılıyor. Bunlar, Amerika'nın "Yeni Dünya Düzeni" ile bölgeye getirmek istediği siyasal coğrafyayı da görmezden geliyorlarlar.

 

(Cumhuriyet, 18 Ağustos 1992, Resmi İdeoloji...)

 

Amerika, ... Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'in siyasal haritasını yeniden çiziyor.

 

(Cumhuriyet, 26 Temmuz 1992, Mayınlı Tarla...)

 

Yani Dünya düzeni, tek süper güç ABD'nin, ... "cebren ve hile ile" bütün dünyaya benimsettiği "Pax-Americano"dur.

 

(Cumhuriyet, 5 Ağustos 1992, Yeni Dünya Düzeni...)

 

Sovyetler'in dağılması ve Körfez savaşından sonra dünya yeni bir sürece girdi. ... Bu sürecin adı "Pax-Am"dır. Bu süreçte Kuzey Irak'ta kurulan Kürt devleti şaşırtıcı değildir.

 

(Cumhuriyet, 21 Temmuz 1992, Pax-Am...)

 

Hep aynı çıkar, hep aynı oyun! ... tek süper güçlü dünyaya geçişin kaçınılmaz sancıları... İdeolojiler değişiyor, devletler, sınırlar değişiyor... Değişmeyen bir tek gerçek var o da emperyalizmin kendisi!...

 

(Cumhuriyet, 11 Ağustos 1992, Değişmeyen Gerçek...)

Uğur Mumcu

25 Temmuz - 31 Aralık 1992 yazıları...

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar