YAYINEVİ   |   Bütün Yazıları   |   Kontrgerilla Öğretileri (Ocak-Haziran 1977)
SBN: 975-8084-32-1
Kontrgerilla Öğretileri (Ocak-Haziran 1977)

"... vurulup vurulup öldürülen yurttaşlarımız, bir profesyonel katil çetesinin kurbanlarıdır. ... Bir ülkede her eylemi CIA örgütlemez, CIA planlamaz. Fakat oluşan olaylara CIA yön verir. Biçim verir. Bir yerde sıkılan kurşun, bir yerde patlayan bomba, öyle koşullar olur ki, CIA planlarına uygun düşer. Doğrudur; herkesi CIA yönetmez. Fakat birçok kişi, bilerek ya da bilmeyerek CIA planlarına araç olur.

 

(Cumhuriyet, 29 Nisan 1977, Korku...)

 

... Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de CIA vardır ve bazı devlet kurumlarıyla iç içedir. CIA belli olaylara karışır, belli olayları saptırır, yozlaştırır. Amacı, hangi ülkede olursa olsun, solun, geniş bir birlik yaratarak iktidara gelmesini önlemektir.

 

(Cumhuriyet, 7 Mayıs 1977, Yılgınlık...)

 

... Kontrgerilla, devletin yasal yetkililerince denetlenemeyen bir CIA kuruluşudur.

 

(Cumhuriyet, 1 Haziran 1977, Acaba...)

 

... CIA ile Kontrgerilla arasındaki ilişkileri bilmeden, araştırmadan, şematik yorumlarla CIA olgusunu unutturmaya çalışmak, bilmem, kime hizmet olur!.."

 

(Cumhuriyet, 8 Mayıs 1977, Oyuna Gelmemek...)

Uğur Mumcu

 

1 Ocak 1977-30 Haziran 1977 arası yazılar. Şiddetin boyutları öylesine büyümüştür ki, sağcı hükümetin bile ayakları suya erer. 1 Mayıs Taksim katliamı. Ecevit'e suikast girişimleri. Ve "Başbakan" Demirel'in, devletin en üst yetkilisi olarak bu girişimlere karşı önlem almak yerine, "Benden söylemesi; başının çaresine sen bak. Benim gücüm yetmiyor" dercesine, kendisine düzenlenecek suikasti Ecevit'e mektupla bildirmesi. Nedir, başbakanın bile gücünü aşan "güç"? İşte kontrgerilla, gladio, çete... Onun uluslararası, CIA, Amerika boyutları...

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar