ACTIVITIES
21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu 2018 Bahar Konferansları - Doç Dr. Aziz Çelik - Türkiye İşçi Sınıfı Raporu Eşliğinde Günümüz ve Gelecek