ACTIVITIES
21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu 2018 Bahar Konferansları - Prof. Dr. Onur Karahanoğulları - Laiklik Üzerine Düşünceler