ACTIVITIES
21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu 2018 Bahar Konferansları - Dr. Deniz Yıldırım - Prof. Dr. Onur Karahanoğulları - Nasıl Bir Kamu?