Publications   |   All Articles Serial   |   Tek Kale Maç (Ocak-Haziran 1984)
SBN: 978-605-7882-08-0
Tek Kale Maç (Ocak-Haziran 1984)

...Özal’a göre, 1983 yılı içinde “para arzında yeterli kontrol tatbik edilmemiş ve kayda geçirilmeyen 200 milyarlık bir ilave para” basılmıştır. Başbakan “ayarlama” adını taktığı zamların geç yapıldığı, bu nedenle enflasyona yol açıldığı kanısındadır.
    Zamların geç yapılmasının nedenlerinden biri, Başbakan’ın kendi sözlerine göre yerel seçimlerdir. Demek ki, Sayın Başbakan, Türk ekonomisi için gerekli olan bir önlemi seçim öncesinde almamış, bu yüzden enflasyonu körüklemiştir! Buna, bizim az gelişmiş demokrasimizde “seçim ekonomisi” denmektedir. Özal, IMF kurallarına uyduğu gibi seçim ekonomisinin gereklerini de hiç duraksamadan yerine getirmiştir.
    ... Özal’ın ekonomik modelini eleştirdiniz mi, tamam; Türkiye’nin gelişmesini istemiyorsunuz demektir.
    ...12 Eylül öncesi dönemi eleştirmek hakkı ve yetkisi, bu dönemin son Başbakanlık Müsteşarı ve DPT Müsteşar Vekili Özal’ındır!

Özetle, Başbakan konuşacak, dilediği kişiyi ve dönemi suçlayacak, ancak ona yanıt verilemeyecektir; verilirse, bu yanıtların sahipleri “Türkiye’nin gelişmesini istemeyenler” olarak nitelenecektir.
    ...Oysa görünen köy kılavuz istemez. Türkiye’de bankalar sistemi derin bir bunalımın içindedir. Bu bunalımın nedeni polisiye öykülere bağlanamaz. Para-kredi sistemi yapısal sorunlar doğurmuştur. “Tasarruf-faiz-yatırım” denklemi işlememiş, istem dengesi onarılmaz biçimde zarar görmüş, ekonomide tekelcilik artmış, enflasyon-devalüasyon kıskacı ekonomiyi büyük bir yıkıntıya sürüklemiştir…

 

(Cumhuriyet, 22 Mayıs 1984, Tek Kale Maç)

Uğur Mumcu

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar