Publications   |   All Articles Serial   |   Sahte Atatürkçülük (Haziran-Aralık 1985)
SBN: 978-605-7882-14-1
Sahte Atatürkçülük (Haziran-Aralık 1985)

Resmi ideoloji” yapılan, Atatürkçülüğün kendisi midir, yoksa onun, özünden soyutlanmış, saptırılmış, iktidarda olanların kendi ideolojilerine göre biçimlendirilmiş yapay görüntüleri mi?
     Ne acı ki ikincisi... Atatürkçülük. hem iktidarda olanların tek boyutlu ve kısır düşürcelerine göre biçimlendirilmiş. hem de bu haliyle “resmi ideoloji” yapılmak istenmistir.
     Atatürkçülüğü, Ulusal Kurtuluş Devrimciliği olarak anlamak ve yorumlamak gerekir. Bu anlamda bir “Atatürkçülük" anlayışını okullarımıza sokmuş değiliz. Bugün de "devrim" sözcüğünü kaldırıp, yerine "inkılap" sözcüğünü yerleştirerek Atatürkçülüğü benimseteceğimizi hiç sanmıyoruz.
     Atatürkçülük, ancak çoğulcu bir demokraside, özgürlükçü bir düzende benimsetilirse bu eğitim biçimi daha sağlıklı olur. Atatürkçülüğü bir siyasal iktidarın "resmi ideolojisi" yaptınız mı, Atatürkçülük yerine sahtesi egemen olur. 

 

Uğur Mumcu

(Cumhuriyet, 12 Kasım 1985, Devrim Tarihi...)

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar