Publications   |   All Articles Serial   |   Pentagon Kuklaları (Ocak-Temmuz 1974)
SBN: 978-605-4274-92-5
Pentagon Kuklaları (Ocak-Temmuz 1974)

Türkiye ile Yunanistan, 22 Mayıs 1947 tarihli bir anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri’nden askeri yardım almaktadır. Bu anlaşmanın önsözünde Amerikan Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiler şöyle özetlenmektedir: “... Amerika Birleşik Devletleri Senatosu ve Temsilciler Meclisince verilen yetkiye göre, Cumhurbaşkanı, Birleşik Devletlerin çıkarlarına uygun mütalaa ettiği zamanlarda, başka yasa hükümleriyle çatışmadıkça, Yunanistan ve Türkiye’ye bu hükümetlerin istemi üzerine ve kendisinin saptayacağı kayıt ve koşullarla yardımda bulunacaktır.
        …Bir ülke, kendi bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü bir başka devletin savunma siyasetine bağlayamaz. Çünkü uluslar arasında “sürekli dostluklar” değil “çatışan çıkarlar” söz konusudur. Her ülke askeri alanda kendi egemenliğini ancak, hiçbir anlaşma koşuluna bağlı olmaksızın kullanacağı “vurucu ve çevik” güçlerle koruyabilir. NATO anlaşmalarına sımsıkı bağlanmak, 1963 yılındaki Kıbrıs bunalımında olduğu gibi, ilerde Türkiye’yi çok daha güç ve onu kırıcı durumlara sürükleyebilir….
 

(Yeni Ortam, 03 Haziran 1974, Pentagon Kuklaları)

Uğur MUMCU

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar