Publications   |   All Articles Serial   |   Haram Düzeni (Temmuz-Aralık 1977)
SBN: 978-605-4274-97-0
Haram Düzeni (Temmuz-Aralık 1977)

Milliyetçilik gibi, dinsel duygular da politikacı pazarında geçer akçedir. Din sömürüsünde birbiriyle yarış eden cephe partileri, şimdi de “dinimizin ulvi prensiplerinden” yararlanarak, plan hazırladıklarını açıklamışlardır…
    …Devletin hukuksal, siyasal ve ekonomik temel düzenleri, dinsel “esaslara göre” değiştirilirse, yani “laik, sosyal, hukuk devleti” ortadan kaldırılır, yerine din kurallarının egemen olduğu bir devlet biçimi yaratılırsa, “dinimizin ulvi prensiplerinden” yararlanma olanağı doğar…

…Milliyetçilikleri gibi din duyguları da kandırmaca üzerinedir. Yapıp yapacakları iş, bu sömürü düzenine, bu kokuşmuş düzene gül yağı sürüp günlerini gün etmektir…”

 

(Cumhuriyet, 15 Kasım 1977, Haram Düzeni)

Uğur MUMCU

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar