Publications   |   Selections Serial   |   Bomba Davası - İlaç Dosyası
SBN: 978-605-7882-35-6
Bomba Davası - İlaç Dosyası

Bu kitap, Uğur Mumcu’nun iki ayrı dizi yazısından oluşturuldu. İlki, “Marksist ve Leninist bir düzen oluşturmak amacıyla askeri ihtilal yapmak için, soygun ve bombalı saldırılar düzenlemek” savıyla açılan BOMBA DAVASI.

 

Mumcu, “... yeniden bir askeri müdahale ile karşılaşmak istemiyorsak, şu son otuz beş yılın ihtilallerini ve ihtilal girişimlerini, nedenleri, sonuçları ve bütün ayrıntılarıyla bilmek zorundayız” diyerek, 12 martın anlaşılabilmesi için Bomba Davasının irdelenmesini istiyor. Yarbay talat Turhan’ın, General Celil Gürkan’ın ve pek çok subayın gözleri bağlı olarak sorgulandıkları Ziverbey Köşkünü, işkenceci sorgucuların kontrgerilla örgütüyle bağlantılarını, 1961 İhtilal Protokolünden 9 Mart girişimine dek uzanan cuntalar savaşını gözler önüne seriyor.

 

Yapıtta yer alan İLAÇ DOSYASI’nda ise Türkiye’de ilaç endüstrisinin tarihsel gelişiminin yanı sıra, ilaç sanayicilerinin tarihsel gelişiminin yanı sıra, ilaç sanayicileri, akademik çevreler ve devlet yetkilileri ile görüşerek sorulara yanıt arayan Mumcu, 80’li yılların ilaç sektörünü masaya yatırıyor.

 

Bu iki dosyayla birlikte Mumcu’nun her satırını kitaplaştırmış olduk. Bu dosyaların yayımlanmasından bu yana, elbette bazı şeyler değişti, yazık ki Mumcu’nun araştırdığı konular pek değişmedi, salt oyunlar, kişiler ve kurumlar değişti. Bu nedenle Mumcu’dan bize kalan dosyalar belge olma niteliğini, önemini korumaktadır.

Bu Kategorideki Diğer Kitaplar