Eğitim   |   Seminer Eğitmenleri   |   Tuğba Çelik
Tuğba Çelik

Tuğba ÇELİK

1977’de Samsun’da doğdu. Öğretmen çocuğu olarak tayinlerle çeşitli şehirlerde büyüdü, çocukluğunun bir bölümü Fransa’da geçti. 1999’da Erciyes Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun oldu, 2002’de Hacettepe Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı bilim dalında yüksek lisansını bitirdi. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü’ne bağlı Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi doktora programı’ndan “Çağdaş Bir Dil ve Edebiyat Öğretimi Program Modeli Önerisi” başlıklı teziyle mezun oldu. Bu süre zarfında Ankara’da edebiyat öğretmenliği yaptı; öğretmenliği sırasında Sahaf dergisini çıkardı.

2011-2012 yılları arasında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak bir yıl görev yaptı. 2012-2020 yılları arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2016’da Türkçe Eğitimi alanında doçent oldu. 2020 yılı itibariyle Niğde’deki görevinden istifa ederek Ankara’ya döndü. Şu an TED Üniversitesi’de saatli öğretim üyesi olarak dersler vermektedir.

Metindilbilim, Söylem Çözümlemesi, Yazma Eğitimi, Okuma Eğitimi, Çocuk Edebiyatı, Edebiyat Felsefesi, Edebiyat Sosyolojisi üzerine çok sayıda akademik makale, kitap bölümü vb. olan yazar; popüler edebiyat dergilerinde deneme, inceleme, eleştiri ve öyküler yazmayı sürdürmektedir. 2010’dan bu yana http://dusodasi.blogspot.com adresinde deneysel yazılarını ve başka yerlerde yayımladığı kimi yazılarını paylaşmaktadır.

2011 Orhan Kemal Öykü Ödülleri’nde “Afrika Kıtası” adlı öyküsüyle Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

2015’den bu yana altKitap editörlüğünü sürdürmektedir. Anı Yayıncılık’ta kültür-edebiyat yayınları editörlüğü yapmaktadır.

Kitaplar

1-Dil ve Edebiyat Öğretimi (araştırma-inceleme)

2- Varoluş ve Roman (araştırma-inceleme)

3- Göl Bekçisi (öykü)

Bazı Makale ve Kitap Bölümleri

1- Çelik, T. (2020). Mikado’nun Çöpleri’nde “Öteki” Kaynaklı Varoluşsal Suçluluğun Kayıtları, Varlık Dergisi, Ekim 2020.

2- Çelik, T. (2020). Çocuk Edebiyatı Ne İşe Yarar? Notos, Şubat-Mart 2020.

3- Çelik, T. (2019). Edebiyat Öğretiminde Muhafazakâr Kanon, Folklor/Edebiyat, 25(97), ss. 95-132.

4- Çelik, T. (2017). Birey Yetiştirme Sürecinde Edebiyat Öğretiminin İşlevi: “Gülibik”, “Yaban” ve “İsa Bu Köye Uğramadı”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), ss. 293-312.

5- Çelik, T.; Demirgüneş, S.; Alaca,S. (2017). Dil ve Edebiyat Öğretiminde Deneme Türü: Tanpınar, T.S. Eliot, Camus Örneği, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), ss. 773–786.

6- Esmer, E.; Çelik, T. (2017). Orhun Yazıtları, Kanun-I Esasiye ve 1921 Teşkilat-I Esasiye Kanunu’na Dilbilimsel Bir Bakış. IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırma Sempozyumu. 26-28 Nisan 2017, Cilt 1, ss.195-203.

7- Çelik, T. (2014). Türkiye’de Çocukluğun Tarihi: Doğan Kardeş Dergisi. (Editör: Hasan Ersel) Kazım Taşkent Yapı Kredi ve Kültür Sanat. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul. ss. 193-232.