EĞİTİM   |   um:ag Edebiyat Oturumları
um:ag Edebiyat Oturumları

um:ag Edebiyat Oturumları

 

Uzaktan Eğitim (Zoom Uygulaması) yoluyla gerçekleştireceğimiz ve aşağıda bilgilerini sunduğumuz seminerlerimizin yeni dönemine başvuru yapabilmeniz için: Lütfen Tıklayınız, İlgili Sayfaya Yönlendirileceksiniz

 

GÜNCEL OTURUMLAR

 

9 Ocak 2021, Cumartesi

Yazılı Metinden Sahneye Hamlet İmgesinin Dönüşümü

Konuşmacı: Aslı ŞAHİNKAYA

Yazılı bir metnin, sahneye uyarlanırken yaşadığı yaratıcı dönüşümün izleri Hamlet metni üzerinden ele alınacaktır.

 

İçerik: Uyarlama ve uyarlanma aslında insan yaşamının evrimsel boyuttaki temelini oluşturmaktadır. Yaşamın kendisi uyarlanma ile işler, insan uyarlanarak hayatta kalır, zihin uyarlayarak düşünür; tam da bu nedenle uyarlama meselesi sanıldığından daha ilginç bir meseledir. Ben uyarlamayı, imgeler arası bir söyleşim süreci olarak ele almaktayım. Bu durum, Gilles Deleuze’ün yersiz-yurtsuzlaşma kavramından hareketle, bir imgenin başka bir içkinlik düzleminde yerli yurtlu hale gelmesi olarak da yorumlanabilir. Tiyatro eserleri doğası gereği, yazı-imge ile var olur ve her sahnelenişinde farklı bir imgeler sistemi kurarak yepyeni bir form kazanır. Bu sunumda yazılı bir metnin, sahneye uyarlanırken yaşadığı yaratıcı dönüşümün izlerini sürmeye çalışacağım. Bunu da, herkesin çok iyi bildiği, yüzyıllardır anlatıla gelen, Hamlet metni üzerinden gerçekleştireceğim.

Özgeçmiş: Aslı ŞAHİNKAYA

1993 Yılında Ankara’da doğdu. 2016 yılında Başkent Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü’nden ve Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema dalından mezun oldu. “Edebiyat, Tiyatro ve Sinema Arayüzünde Uyarlama: Hamlet’in Minör İzdüşümleri” başlıklı tezi tamamlayarak, 2019 Yılında Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Halen Ankara Hacı Bayram Veli (Gazi) Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir.

Portre Sanat’ta 2013 yılında Umut Tezbaşaran’dan “Dramatik Yazarlık Uygulamaları” ve 2015 yılında Sıtkı Tekmen’den “İleri Yazarlık Uygulamaları” eğitimlerini almıştır.

2015 yılında Teorik ve Pratik Tiyatro Eğitimi’ni Portre Sanat’ta tamamlamıştır. Eğitmen Gamze Tezbaşaran liderliğinde Mihail Çehov Oyunculuk Tekniği Dersleri ve Uygulamalarına katılmıştır. Ankara’daki sahnelerde “Büyük Soygun”, “Özgürlük Oyunu” ve “Bernarda Alba’nın Evi” oyunlarının kadrolarında oyuncu olarak yer almıştır. Halen aktif olarak amatör tiyatro oyunculuğuna devam etmektedir.

Bir reklam ajansında uzun bir süre metin yazarı olarak görev almıştır. 2017’den beri Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 2017 yılından beri yoga eğitmenliği yapmaktadır.

Makale:

Şahinkaya A. Tiyatro ve Sinema Uyarlamaları Bağlamında Zaman-Uzam ve İmgelerin Söyleşimi: Federico Garcia Lorca Örneği. Sinefilozofi, 2019; Özel Sayı(1):106-126. ( The Philosopher's Index )

Bildiri:

Şahinkaya A. TİYATRO VE SİNEMA UYARLAMALARI BAĞLAMINDA ZAMAN- UZAM VE İMGELERİN SÖYLEŞİMİ: FEDERICO GARCIA LORCA ÖRNEĞİ. 1. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu: İstanbul; 23/11/2018 - 25/11/2018

 

GEÇMİŞ TARİHLİ OTURUMLAR

 

26 Aralık 2020, Cumartesi

Sinemadan Yeni Çıkmış Yazar: Türk Edebiyatından Sinema Fragmanları

Konuşmacı: Aydın ÇAM

 Etkinlik Özeti: Edebi yapıtlar, sinemanın – filmlerin en önemli kaynaklarından biridir. Sinema araştırmalarında da edebiyat ve sinema ilişkisi genellikle ve çoğunlukla sinemanın kaynağı olarak edebiyatı ele alan çalışmaların, yani uyarlama çalışmalarının konusu olmuştur. Oysa sinema tarihinin hemen ilk günlerinden itibaren bu yeni fenomen şairlerin ve yazarların yoğun ilgisiyle karşılaşmış ve bunun sonucu olarak edebiyat yapıtlarında yerini almıştır. Bu sayede bizler bugün, geçmişin sinema mekânlarına, sinema hatıralarına, sinemaya gitme eylemi ve seyir deneyimlerine edebi yapıtlar aracılığıyla bakabilmekteyiz. Bu seminerde de Türk edebiyatında sinemaya dair fragmanların izini sürerek sinemamızın geçmişine bakmayı amaçlamaktayız.

Özgeçmiş:  Aydın Çam, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’ndan master, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Medya ve İletişim Çalışmaları Programı’ndan doktora derecelerini aldı. Çalışmaları yeni sinema tarihi, Çukurova sinema tarihi, sinema tarihyazımı ve sinema ve hareketlilik alanlarında yoğunlaşmaktadır. Son dönemde sinema tarihyazımının kaynağı olarak edebiyat, Toros yayla köylerinde seyyar sinema deneyimi, yerel filmler ve Adana sinema tarihinin haritalanması üzerine çalışmaktadır. Tüm bunlarla beraber, sinemasal mekânlar, mekân deneyimleri ve sinemasal mekânların haritalanması gibi, sinema ve mekân ilişkileriyle de ilgilenmektedir.

 

19 Aralık 2020, Cumartesi

Sinemada Edebiyat Uyarlamaları

Konuşmacı: Zeynep ÇETİN ERUS

Bir anlatı formu olarak sinemanın edebiyat ile ilişkisi, temel benzerlik ve farklılıkları, uyarlama film yapmanın yaratıcı bir girişim olup olmadığı, uyarlama nedenleri, türleri ve uyarlama süreçlerinden bahsedilecektir. Film, kaynak esere sadık olmalı mıdır yoksa orijinal eseri dönüştürmek veya ihlal etmek sinemacının yükümlülüğü müdür? Sadakatten ne anlamalıyız? Bir roman ya da öykü, o eserin özünü değiştirmeksizin bir filme uyarlanabilir mi? Sinema endüstrisi niçin hala edebi eserlere ihtiyaç duymaktadır? Türkiye ve ABD sinemalarında uyarlama filmlerin yeri ve uyarlamalara yaklaşım arasında farklar var mıdır? gibi sorular Türk ve dünya sinemasından örnekler üzerinden tartışılacaktır.

Özgeçmiş: Prof. Dr. Zeynep Çetin Erus

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü’nde Profesör olarak görev yapmakta olan Zeynep Çetin Erus, doktora çalışmasını romandan sinemaya uyarlamalar üzerine yapmıştır. 2001 yılında TÜBA Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Northwestern Üniversitesi’ne gitmiş, daha sonra da 2002-2004 ve 2011-2012 yılları arasında misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarını burada devam ettirmiştir. 2018-2019 akademik yılında ise MIT’de CMS/W’da misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası yayınlardaki çeşitli makalelerinin yanısıra Amerikan ve Türk Sinemalarında Uyarlamalar: Karşılaştırmalı Bir Bakış, Genç Sinema ve Devrimci Sinema Hareketleri isimli kitapları ile editörlüğünü Prof. Dr. Esra Biryıldız ile birlikte gerçekleştirdiği Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması adlı kitabı yayınlanmıştır. Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Sinemaya Giriş, Film Endüstrisi, Fundamentals of Cinema, Sinema ve Edebiyat, Edebiyattan Sinemaya Uyarlamalar, Küreselleşme ve Sinema, Üçüncü Sinema, Yeni Hollywood: Scorsese, Coppola ve Spielberg, Yeni Sinema Literatürü ve Tartışmaları gibi film çalışmaları üzerine dersler vermektedir.

 

 

12 Aralık 2020

Hakan Kaynar: "Ankara’nın Duygusal Tarihi"

Tarihsel süreçte Ankara’nın edebiyata yansımaları, edebi mekânları, kentsel yapısının yazılanlara etkisi, Ankara’da yazmış veya yaşamış edebiyatçılardan yola çıkılarak edebiyata konu olmuş Ankara üzerine konuşulacaktır. 

Hakan Kaynar :1975 Ankara doğumlu. Yükseliş Koleji- Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi- Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans ve doktora tarih. izlek ve kül dergilerini çıkaranlar arasında yer aldı. Arkadaş Radyo’da “Sayıklamalar” isimli bir program yaptı. Gençlerbirliği Yönetim Kurulu’nda Basın Sözcüsü olarak görev yaptı. yayımlanmış bir kitabı var: Projesiz Modernleşme

Kolaylaştırıcı: Pınar Özdemir

 

 

 28 Kasım, Cumartesi

Burcu Aktaş: “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı”

Detaylar: Burcu Aktaş’ın “İstasyonda Vals”, “Vahşi Şeyler”, “Durmayalım Düşeriz”, “Çarpık Ev” çocuk romanları üzerinden yalnızlık, kentsel dönüşüm, bugünün dünyası ve çocukların hayal dünyası konuları hakkında konuşulacaktır. Aynı zamanda yayıncılık dünyasının da içinde olan yazarımızla çocuk, gençlik edebiyatı ile bu edebiyatın dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimi ele alınacaktır.

Burcu Aktaş: 1980 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde Sosyal Antropoloji okudu. 2004-2016 yılları arası Radikal Kitap’ın editörlüğünü yaptı. İstasyonda Vals, Çarpık Ev, Vahşi Şeyler ve Durmayalım Düşeriz ve adlı dört çocuk romanı var. Ümit Kıvanç ve Ender Özkahraman ile birlikte Kızlar ve Kökler

adlı belgeseli yaptı. Görkem Yeltan’ın yönetmenliğini üstlendiği Yemekteydik ve Karar Verdim adlı filmin senaristlerinden ve yapımcılarındandır. Edebiyat eleştirileri, yazıları ve şiirleri çeşitli dergilerde yayımlanmaya devam ediyor. Çınar Yayınları’nın Yayın Yönetmeni.

 

21 Kasım, Cumartesi

Banu Özyürek: “İnsanın halleri: Değişen zaman, Değişen insan”

Detaylar: Banu Özyürek’in “Bir Günü Bitirme Sanatı” ve “Poz” öykü kitapları üzerinden büyümek, büyümenin insana kaybettirdikleri, büyüme sürecinin sancıları, unutturdukları ve bunun farkına varan insanın halleri üzerine konuşulacaktır.

Banu Özyürek: 1979 İstanbul doğumlu. Kabataş Erkek Lisesi’ni ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nü bitirdi. Öyküleri; Sözcükler, Özgür Edebiyat, Kültür Mafyası, Öykülem, Edebiyatist ve Kitap-lik dergilerinde yer aldı. Bir Günü Bitirme Sanatı isimli öykü kitabı 2015’te, Poz 2019’da yayınlandı. Poz öykü kitabı ile Yunus Nadi Armağanı’nı aldı.

 

14 Kasım, Cumartesi

Gürsel Korat: “Tarih-Kurmaca İlişkisi ve Yazarın Coğrafyası”

Detaylar: Edebiyatın coğrafyası, yazının dili üzerinden çok dilli, çok kültürlü ve çok dinli Anadolu’nun kurmacaya yansıması Gürsel Korat’ın eserlerinden hareketle, hikâyenin yapısını oluşturan yer, zaman ve bakış açısı gibi izlekler temelinde ele alınacaktır.

Gürsel Korat: Gürsel Korat 1960’ta doğdu. Çocukluğu ve ilkgençliği Kayseri’de geçti. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yayımladı. Bazı film projelerinde senarist olarak yer aldı, çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Kalenderiye adlı romanıyla Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü’nü (2009), Yine Doğdu Tanyıldızı adlı romanıyla Ankara Üniversitesi Edebiyat Ödülü’nü (2015), Unutkan Ayna adlı romanıyla da Orhan Kemal Roman Armağanı’nı aldı (2017).

 

7 Kasım, Cumartesi

İsmail Gezgin: “Mitoloji ve Edebiyat: Hikâye Anlatan İnsan, Yazının ve Dilin Arkeolojisi”

Detaylar: İnsanların anlattığı ilk hikâyeler mitoslardır. Mitler anlam taşıyıcısıdır. Hayata ve dünyaya anlam vermeye, “İnsan nedir?” sorusunu yanıtlamaya çalışırlar. Dil de bu anlam arayışından doğmuştur. İsmail Gezgin ile son kitabı “Homo Narrans: İnsan Niçin Anlatır” kitabı üzerinden mitoloji, dil, yazının arkeolojisi ve insanın hikâye anlatımı üzerine konuşulacaktır.

İsmail Gezgin: Arkeolog, yazar, akademisyen. Sanatın Mitolojisi, Kültürlenme Sürecinin Mitik Kahramanı Gılgamış, Antik Yunan ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm, Fallusun Arkeolojisi yayımlanmış kitaplarından bazılarıdır. Bugünlerde Uygarlaşan İştah kitabını yayıma hazırlamaktadır.