ETKİNLİKLER
Vakıf başkanımız Sayın Güldal Mumcu'nun imza günü, ATO Congresium'da C-16 numaralı Cumhuriyet Kitapları standında yapılacaktır.