ETKİNLİKLER
Politikadan Reklama Söylemi Okumak ve Kurmak Semineri, 21 Ocak 2022 tarihinde başlıyor.
Eğitmen: Tuğba Çelik
Başlangıç Tarihi: 21 Ocak 2022
Ders Gün ve Saatleri: Cuma günleri - Saat 19.30/21.30 arası
Toplam Ders Saati: 8 Saat / 4 Hafta
 
 
Bu seminerde iletişim, sanat ve politik içerikli metinlerin biçemsel (üslup) yapısında yer alan söylemleri, Wodak’in söylem stratejileri (dinselleştirme, özgünleştirme, bedenleştirme vb.) aracılığıyla çözümleyeceğiz. Katılımcılar, seçilen reklam, şarkı sözü gibi yazınsal/görsel/ işitsel metinlerin çözümlenmesine katılarak bundan sonra karşılaşacakları herhangi bir metindeki söylem yapısını analiz edebileceklerdir. Ayrıca katılımcılar konuşmalarına yerleşmiş olan kendi söylemlerini de gözden geçirme olanağına ulaşacaklardır.